TEHNILINE TEOSTUS

Me teostame ja kujundame veebilehti erinevate vajaduste tarbeks, ning  ehitame veebilehele ka vajadusel kauplemiskoha ja/või broneerimissüsteemi, toetamaks ettevõtlust ja müüki.

Personaalselt ettevõttele loodud ja kujundatud programmid on muutumas aina populaarsemaks.  Vajadused ja kasutusviisid on erinevad, mistõttu kujundame programmi just ettevõtte vajadustele vastavalt.

Spetsiaalset programmi saab kasutada näiteks aja planeerimisel ja jälgimisel, materjali hankimises ja  levitamise organiseerimises ja mobiilsete teenuste ühildamises veebiteenustega.

DIGITAALNE TURUNDUS

Juhusliku liikluse suunamisest veebilehele veel ei piisa, esmatähtis on tekitada õiges sihtgrupis huvi ettevõtte toodete vastu.

Otsingumootorireklaami abil on võimalik jälgida ja arvutada täpselt reklaami toimivust ja tulu. Tulemusi analüüsides ja õigeid järeldusi tehes on võimalik turundustegevust korrektselt suunata ja tõhustada,

Tehniliselt toimiv ja sisult hästi läbimõeldud veebilehe optimeerimine otsingumootorite jaoks tagab suurepärase nähtavuse ja leitavuse pikaks ajaks. Samuti võimaldab see ka jõuda soovitud kliendibaasini tõhusalt ja minimaalsete kuludega.

Kujundame ja teostame ettevõtte digitaalset turundust selliselt, et püsiksite tänapäeva suures konkurentsis.

GRAAFILINE DISAIN

GetWeb pakub terviklikku disainiteenust ettevõtetele, hõlmates näiteks ettevõtte kuvandi loomist. Samuti ka veebilehtede, logode, visiitkaartide, trükimaterjali ja graafilise kuvandi kujundamist.

Me kujundame ja teostame ka erinevate kanalite reklaamimaterjale, ettevõtte graafilist ilmet ja reklaamivajadusi arvesse võttes.

GetWeb pakub ka kõrgtasemel fotograafiaalaseid teadmisi ja oskusi, muutmaks digitaalset ilmet veelgi säravamaks.

NÕUSTAMISTEENUSED

Kõik meie ärikonsultandid on kogemustega ettevõtjad, kelle erioskusteks on muuhulgas rahvusvaheline äri, ettevõtete ümberstruktureerimine ja maksude planeerimine.

 • Uue äri alustamine Soomes või välismaal
 • Ettevõtte ettevalmistamine müügiks
 • Ettevõtte omanike maksuresidentsuse vahetamine
 • Rahastamisvajaduse kaardistamine
 • Äritegevuse lõpetamine
 • Võlgade saneerimise alustamine
MUUD TEENUSED
 • 3D animatsioonid
 • Programmide kujundamine
 • Tootekirjeldused, skaneerimine ja tõlketööd
 • Veebilehtede ja e-posti haldus
 • Domeeni registreerimine
 • Tellimissüsteemid
 • Kataloogisüsteemid
 • Mobiilsed rakendused